Biti vinogradar u Istri ne znači samo znati kopati,
orati, saditi, cimati, vendemijati,..

Najviše znači znati miješati brajde sa oblacima,
i tako u jedinstveno sjediniti i nebo i zemlju.